poniedziałek, 29 stycznia 2018

Besko pierwsze odpowiada na kolejowy apel Starosty Sanockiego! Następnym pomoże... WOSK! (FILM)


Fot. arch. www.Ezapiski.pl
W piątek 26 stycznia br. Rada Gminy Besko w odpowiedzi na apel Starosty Sanockiego jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich wpisujących się w ideę Karpackiej Kolei Euroregionalnej (KKE). Nad wypracowaniem analogicznego dokumentu już w piątek 2 lutego br. pochyli się Rada Miejska w Zagórzu.

Honorowy Patron tego projektu - Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w trakcie noworocznego spotkania członków PiS w Rzeszowie (21.01) wymienił KKE wśród kluczowych zadań gwarantujących zrównoważony rozwój naszego regionu. Niestety trwające od połowy ubiegłego roku konsultacje pomiędzy zainteresowanymi samorządami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w kwestii wdrożenia KKE rozbijają się o 50% - owy poziom partycypacji oczekiwany przez samorząd wojewódzki. Przełomowym krokiem idącym
w kierunku przełamania przedłużającego się kolejowego pata stała się podjęta jednogłośnie w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwała Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 50 000 zł na zorganizowanie powiatowych przewozów kolejowych oraz wynikający z niej apel Starosty Sanockiego Romana Koniecznego o podjęcie analogicznych uchwał skierowany do wszystkich samorządów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych 108 i 107 od Jasła po Krościenko i Łupków.
- Ogromnie cieszę się z decyzji Rady Gminy Besko. W trakcie dyskusji nad przedmiotową uchwałą Państwo Radni wykazali się bardzo wysokim poziomem świadomości i wiedzy w zakresie transportu kolejowego. Na pamiątkę naszego owocnego i konstruktywnego spotkania przekazałem w imieniu KochamKolej.pl na ręce Pana Wójta Mariusza Bałabana statuetkę Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej - patronki kolejarzy. Gospodarz Gminy Besko  był jednym z nielicznych samorządowców, którzy wzięli udział w uroczystej inauguracji połączenia kolejowego Jasło - Kraków. Już wtedy (01.10.2017) dyskutowaliśmy co możemy zrobić aby także mieszkańcy Powiatu Sanockiego mogli z niego korzystać. Byliśmy zgodni, że wykorzystując odpowiedni tabor moglibyśmy uruchomić naszą powiatową kolej podmiejską.  Decyzja samorządowców z Beska przybliża taką perspektywę w czym swój wkład mają również radni powiatowi Kazimierz Wolański oraz Jan Jaślar - podkreśla Jerzy Zuba - radny Powiatu Sanockiego i społeczny koordynator projektu KKE, który wspólnie z Igorem Wójciakiem i Adamem Filarem z KochamKolej.pl organizuje.... WOSK czyli...
Wielką Obywatelską Składkę Kolejową kolejną akcję społeczników z KochamKolej.pl, która ma przyspieszyć reaktywację połączeń kolejowych w południowej części Podkarpacia. Czy gra jest warta przysłowiowej świeczki? Zanim odpowiecie na to pytanie przypomnijcie sobie ile w godzinach szczytu jedziecie samochodem z Zagórza do Sanoka a potem obejrzyjcie kolejowy test...

               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz