piątek, 2 lutego 2018

Zagórz pokazał serce dla kolei. W kasie WOSK jest już 75 000 zł i będzie więcej! (FILM)


https://woskorg.blogspot.com/2018/02/zagorz-pokaza-serce-dla-kolei-w-kasie.html
W piątek 2 lutego br. Rada Miejska w Zagórzu w odpowiedzi na apel Starosty Sanockiego (analogicznie jak niedawno uczynili to radni z Beska) jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie organizacji powiatowych przewozów pasażerskich wpisujących się w ideę Karpackiej Kolei Euroregionalnej (KKE).

Honorowy Patron tego projektu - Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl w trakcie noworocznego spotkania członków PiS w Rzeszowie (21.01) wymienił KKE wśród kluczowych zadań gwarantujących zrównoważony rozwój naszego regionu. Niestety trwające od połowy ubiegłego roku konsultacje pomiędzy zainteresowanymi samorządami a Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w kwestii wdrożenia KKE rozbijają się o 50% - owy poziom partycypacji oczekiwany przez samorząd wojewódzki. Przełomowym krokiem idącym
w kierunku przełamania przedłużającego się kolejowego pata stała się podjęta jednogłośnie w dniu 28 grudnia 2017 r. uchwała Rady Powiatu Sanockiego w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 50 000 zł na zorganizowanie powiatowych przewozów kolejowych oraz wynikający z niej apel Starosty Sanockiego Romana Koniecznego o podjęcie analogicznych uchwał skierowany do wszystkich samorządów zlokalizowanych wzdłuż linii kolejowych 108 i 107 od Jasła po Krościenko i Łupków.
- Jestem szczęśliwy i dumny z tego powodu, że moja rodzinna gmina, która ma w herbie piękne, czerwone serce nie pierwszy raz pokazała ogromne serce dla kolei. Z tego tytułu nisko kłaniam się Panu Burmistrzowi i całej Wysokiej Radzie Miejskiej, która jednogłośnie zagłosowała za udzieleniem wsparcia finansowego idei Karpackiej Kolei Euroregionalnej. W naszym wypadku oprócz aspektu komunikacyjnego powodzenie projektu stwarza perspektywy na reaktywację zagórskiej lokomotywowni, nowe miejsca pracy i wpływy z tytułu podatków dla gminnej kasy. W ostatnim czasie odbyłem kilka rozmów z przedstawicielami innych samorządów zainteresowanych tym projektem i na ich podstawie mogę powiedzieć, że grono samorządowych partnerów Karpackiej Kolei Euroregionalnej już niebawem się powiększy. W chwili obecnej kolejowe uchwały podjęte przez rady: Powiatu Sanockiego, Gminy Besko i Gminy Zagórz opiewają na łączną kwotę 75 000 zł.  Na najbliższym kolejowym spotkaniu z marszałkiem Bogdanem Romaniukiem chcemy przedstawić konkretne wyniki naszej samorządowej składki.  Jeśli samorząd wojewódzki nie zapewni brakujących środków uruchomimy za pośrednictwem internetu Wielką Obywatelską Składkę Kolejową, którą już interesują się potencjalni darczyńcy z całej Polski, jak również media o zasięgu ponadlokalnym- podkreśla Jerzy Zuba - radny Powiatu Sanockiego i społeczny koordynator projektu KKE, który wspólnie z Igorem Wójciakiem i Adamem Filarem z KochamKolej.pl zainicjował  www.WOSK.org.pl po to, aby przyspieszyć reaktywację połączeń kolejowych w południowej części Podkarpacia.
KKE jest bieszczadzkim odpowiednikiem idei rzeszowskiej Kolei Aglomeracyjnej. W realiach umownej krośnieńsko - sanocko - zagórsko - ustrzycko - komanieckiej aglomeracji kolejowy szynobus można potraktować niczym tramwaj, który w godzinach szczytów komunikacyjnych może być ciekawą alternatywą wobec stania w samochodowych korkach. Czy to mozliwe? Zanim odpowiecie na to pytanie przypomnijcie sobie ile w godzinach szczytu jedziecie samochodem z Zagórza do Sanoka a potem obejrzyjcie kolejowy test...

               

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz